Nainika Sehgal Internship Vlog Parte 2

Voice of Goizueta

Voice of Goizueta curates the student perspective at Emory University's Goizueta Business School.